O nas

Studiujemy i rozwijamy koncepcję człowieka w ujęciu Karola Wojtyły. Poszukujemy metod wprowadzania podmiotowości, uczestnictwa i godności we wszystkich sferach życia. Chcemy zmieniać świat, wierzymy, że to jest możliwe.

celNasze cele

Stawiamy sobie za cel poznanie i zrozumienie mechanizmów zjawisk, jakie dotykają współczesne społeczeństwa. Chcemy je badać oraz proponować dla nich nowe rozwiązania. Dążymy do pomnażania dobra wspólnego społeczeństw.

 

 

myKim jesteśmy?

Jesteśmy grupą badaczy i praktyków skupionych wokół wspólnych wartości. Dzielimy przekonanie, że każdego człowieka cechuje niezbywalna wolność i zdolność do kształtowania swojego losu w oparciu o własne wybory.

 

 

nasze-wartosciNasze wartości

Nasz Instytut otwarty jest na osoby z różnych środowisk, o różnych poglądach politycznych czy religijnych. Istnieje jednak zbiór wartości, które są nam szczególnie bliskie. Są one fundamentem, na którym opieramy wszystkie nasze działania.

Przeczytaj więcej o naszych wartościach >>

 

czlonkostwoCzłonkostwo

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym bliskie są nasze wartości. Którzy widzą, że świat nie jest idealny – i chcą go zmienić, bo wierzą że jest to możliwe. Wszystkich, którzy dążą do dobra, prawdy i piękna w swoim życiu.

Dowiedz się więcej >>