Nasze wartości

Przy całej różnorodności i otwartości naszego Instytutu istnieje zestaw wartości, które są nam szczególnie bliskie. Są to:

  • godność człowieka,
  • partnerstwo we współpracy,
  • współuczestnictwo,
  • solidarność,
  • wolność,
  • rozwój człowieka jako osoby,
  • szacunek dla drugiego człowieka,
  • poszukiwanie tego, co łączy,
  • rozwój kultury,
  • miłość.

Są to wartości, które deklaruje wiele organizacji, jednak poglądem, który nas wyróżnia i którego oczekujemy w deklaracji od naszych członków jest przekonanie, że człowiek jest wolną osobą, która może dokonywać wyborów i kształtować swój los.

Uważamy za Wojtyłą, że podstawową wartością stającą ponad innymi wartościami jest przekonanie o personalistycznej wartości czynu i uczestnictwie jako podstawie myślenia o człowieku – osobie absolutnie godnej.