Nasze publikacje i wystąpienia

Książki

 • Bławat, A. i Drobny A. (2011). Dialog organizacyjny. Historia poszukiwań harmonijnego stylu zarządzania w firmie xtech.pl. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Polska. Wprowadzenie: Ryszard Stocki.
 • Bławat, A. i Stocki, R. (w druku). Własność pracownicza i psychologiczna w ujęciu synergistycznym. W: Z. Uchnast (red.). Synergia a dobro wspólne. Lublin-Nowy Sącz: TNKUL, WSB-NLU.
 • Bożek, A. (2013). Zarządzanie przez wzmacnianie zaangażowania. W: T. Małkus i M. Sołtysik (red.) Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, 29-36. Kraków: Miles.pl.
 • Drobny, A. i Stocki, R. (w druku). Kruchy fundament współdziałania. Zależność pomiędzy zaufaniem do przełożonych a orientacją partycypacyjną w kontekście organizacyjnym. W: Z. Uchnast (red.). Synergia a dobro wspólne. Lublin-Nowy Sącz: TNKUL, WSB-NLU.
 • Rzążewski, K. Słomczyński, W. i Życzkowski, K. (2014). Każdy głos się liczy! Wędrówka przez krainę wyborów. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. https://kazdyglos.eu/index.html
 • Stocki, R. (2012) Audyt etyczny organizacji, W: W. Gasparski (red.) Biznes, etyka, odpowiedzialność: Encyklopedyczny podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.
 • Stocki, R. (2012). Diagnoza organizacyjna od A do Z. wyd 2. poprawione. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • Stocki, R., Prokopowicz, P., and Novkovic, S. (2012). Assessing participation in worker co-operatives: From theory to practice. In: McDonnell, D. and E. Macknight (eds.). The Co-operative Model in Practice: International perspectives. Glasgow: Co-operative Education Trust Scotland.
 • Stocki, R., Prokopowicz, P. i Żmuda, G. (2012). Pełna partycypacja w zarządzaniu: Tajemnica sukcesu największych eksperymentów menedżerskich świata, wyd 2. poprawione. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer Business.

 

Teksty naukowe

 • Bielecki A. and Nieszporska S. (2016). The proposal of philosophical basis of the health care system. Medicine, Health Care and Philosophy, DOI 10.1007/s11019-016-9717-2
 • Bożek, A. (2015). Positive Psychological Capital Concept: a Critical Analysis in the Context of Participatory Management. Management and Business Administration. Central Europe, 23 (3), 19-31.
 • Bielecki A., i Nieszporska S. (2014) Chore zdrowie. Menedżer Zdrowia, 5/2014, 30-36.
 • Bielecki, A. and Stocki, R. (2010). Systems Theory Approach to the Health Care Organization on National Level. Cybernetics and Systems: An International Journal, 41, 7, 489-507.
 • Bławat, A and Drobny, A. (2012). When is an organization an autonomous system. The collection of X international scientific interdisciplinary conference Shevchenkivska Vesna. Economy Section. National Taras Shevchenko University of Kiev.
 • Bożek, A. (2011). Wzmacnianie zaangażowania pracowników czynnikiem przeciwdziałającym wypaleniu zawodowemu. Humanizacja Pracy, 6 (264), 173-187.
 • Drobny, A. and Blawat, A. (2012). Cultural differences in face of management democratization. The collection of X international scientific interdisciplinary conference Shevchenkivska Vesna. Psychology Section. National Taras Shevchenko University of Kiev.
 • Drobny, A. and Bławat, A. (2012). The Willingness to Participate in Management. An elaboration of the concept of participative orientation in an organization. Post-conference publication: 6th International Young Scientists’ Conference, Riga.
 • Mika, K., Stocki, R. and Bożek, A. (2013). Total Participation Management: Toward Psychological Determinant of Subjective Well-Being At Work. Journal of Entrepreneurship Management and Innovation, 9 (4), 29-52
 • Mnich, A. (2012). Spotkanie koncepcji Antoniego Kepińskiego i Karola Wojtyły w świetle fenomenologii: inspiracje dla psychoterapii i psychiatrii. Psychoterapia 4 (163), 27-37.
 • Novkovic, S., Prokopowicz, P. and Stocki, R. (2012). Staying true to co-operative identity: Diagnosing worker co-operatives for adherence to their values. Advances in the Economic Analysis of Participatory and Labor-managed Firms, 13, 23-50. Eds.: Alex Bryson and Takao Kato.
 • Słomczyński, W. and Życzkowski, K. (2012). Mathematical aspects of degressive proportionality. Mathematical Social Science, 63, 94-101.
 • Stocki, R. and Bielecki, A. (2012). Cognitive aspects of participation. Evidence from two studies. Polish Psychological Bulletin, 43(4), 313-326.

 

Wystąpienia konferencyjne

 • Bożek, A. and Nowak, P. F. The relationship between health-related behavior and life satisfaction, quality of life, psychological well-being, positive affect and spirituality among future professionals expected to support people’s physical or mental health. 8th European Conference on Positive Psychology, Anger, France, 28.06-01.07.2016.
 • Bławat, A., Mechanisms of the Emergence of Psychological Ownership. Wystąpienie na konferencji: Dimensions and Perspectives on Financial Participation, Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg, 2013.
 • Blawat, A and Drobny, A., When is an organization an autonomous system. Wystąpienie na konferencji: X international scientific interdisciplinary conference Shevchenkivska Vesna, National Taras Shevchenko University of Kiev, Economy Section. Kiev, 2012.
 • Bławat, A. i Stocki, R., Własność pracownicza i psychologiczna w ujęciu synergistycznym. Empiryczna weryfikacja mechanizmów powstawania własności psychologicznej w przedsiębiorstwach z różnymi formami własności. Wystąpienie na konferencji: III Konferencja Naukowa i Forum Dyskusyjne „Synergia a Dobro Wspólne”, National-Louis University – Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz, 2010.
 • Bożek, A., Wzmacnianie zaangażowania pracowników czynnikiem przeciwdziałającym wypaleniu zawodowemu? Wystąpienie na konferencji: Współczesne wyzwania menedżerskie w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock, 20-21.10.2011.
 • Bożek, A., Zarządzanie przez wzmacnianie zaangażowania. Wystąpienie na konferencji: Współczesne trendy w zarządzaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, 18.04.2013.
 • Bożek, A., Mastery in Happiness – the role of expertise in everyday life. Wystąpienie na konferencji: 2nd International Conference on Positive Psychology, Masarykova Univerzita, Brno, Czech Republik 22-24.05.2013.
 • Bożek, A. Portret pacjenta zgłaszającego się do psychoterapeuty w dużym mieście na początku XXI w. Wystąpienie na konferencji: XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 18-21.09.2014.
 • Drobny, A. i Bławat, A., The Willingness to Participate in Management. An Empirical Study of the Concept of Participative Orientation in an Organization. Wystąpienie na konferencji: 6th International Young Scientists’ Conference, Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Riga, 2010.
 • Drobny, A. and Blawat, A., Cultural differences in face of management democratization. Wystąpienie na konferencji: X international scientific interdisciplinary conference Shevchenkivska Vesna, National Taras Shevchenko University of Kiev, Psychology Section. Kiev, 2012.
 • Drobny, A. i Stocki, R., Kruchy fundament współdziałania. Zależnośd pomiędzy zaufaniem do przełożonych a orientacją partycypacyjną w kontekście organizacyjnym. Wystąpienie na konferencji: III Konferencja Naukowa i Forum Dyskusyjne „Synergia a Dobro Wspólne”, National-Louis University – Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz, 2010.
 • Łapot, A., Czy możliwa jest partycypacja w tradycyjnie zarządzanej spółce? Wystąpienie na konferencji: Spółdzielnia czy Spółka? Korzyści z zarządzania partycypacyjnego. Kraków, 28.09.2011.

 

Wykłady

 • Agnieszka Bożek – O jednoosobowych działach HR w małych firmach

Bożek, A., Jednoosobowy dział HR w małej firmie – błogosławieństwo czy przekleństwo? Wykład wygłoszony na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, 11.01.2011.

 • Agnieszka Bożek – O Coachingu Rodzicielskim

Bożek, A., Coaching rodzicielski sposobem na rozwój kompetencji rodzicielskich, Wykład wygłoszony podczas Konferencji Trenersko-Coachingowej “Profectus”, Kraków, 12.05.2013

 • Andrzej Półtawski – O Wojtyle
Półtawski, A., Filozoficzna droga Karola Wojtyły. Wykład wygłoszony w Krakowie dla Instytutu Karola Wojtyły w dniu powołania Rady Honorowej Instytutu, 23.11.2012. Aby obejrzeć wideo, kliknij <<tutaj>>.
 • Ryszard Stocki – O godności
Stocki, R., O godności praktycznie. Wykład wygłoszony w Krakowie Łagiewnikach podczas pielgrzymki ludzi biznesu zorganizowanej przez Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”, 2.12.2012. Aby obejrzeć wideo, kliknij<<tutaj>>.
 • Ryszard Stocki – O „Powołaniu lidera biznesu”

Stocki, R., Nierozwiązywalne sprzeczności w „Powołaniu lidera biznesu”. Kraków, 18.10.2012. Aby obejrzeć wideo, kliknij<<tutaj>>.

 

Teksty popularne

 • Barbaro de, B., Dobroczyński, B. i Mnich A. (2010). Wyzwania i pułapki psychoterapii (wywiad). W: K. Jabłońska i C. Gawryś (2010). Między konfesjonałem a kozetką. Warszawa: Biblioteka WIĘZI, 102-120.
 • Bławat, A. (2013). Utopia organizacyjna, czyli Maslow o eupsychicznym zarządzaniu i samo-aktualizacji w pracy. Serwis HR. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Bławat, A. i Drobny, A. (2012). Szczęście w pracy. Serwis HR. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Jabłońska K. i Mnich, A. (2010). Podpowiedzi ciała (wywiad). WIĘŹ 8-9 (622-623), sierpień-wrzesień 2010, 37-47. Mnich A. (2010). Proszę śmiech traktować poważnie (wywiad). Dworzanin – Magazyn Kulturalny, 17, lato 2010, 36-39.
 • Łapot, A. (2012). Sprawiedliwe zarządzanie zmianą w organizacji. Personel Plus, 7/2012.
 • Rogowska U. (2011). Wielowymiarowość sukcesu, Magazyn Rozwój, marzec/kwiecień 2011.
 • Stocki, R. (2011). Dialog strategiczny w instytucjach kultury. W: M. Śliwa (red.) Strategie dla kultury, kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury. Kraków: Wydawnictwo MIK.