V Forum Inicjatyw Papieskich

W dniach 29 i 30 marca w Warszawie i Krakowie odbyło się V Forum Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II. Brali w nim udział również przedstawiciele naszego Instytutu.

W spotkaniu uczestniczyły liczne osoby zaangażowane w organizacje i dzieła inspirowane nauczaniem Karola Wojtyły / Jana Pawła II. Jego celem była wymiana doświadczeń i pomysłów, a także nawiązywanie kontaktów. Dyskutowano o różnych aspektach popularyzowania myśli Karola Wojtyły, zwłaszcza wśród młodszego pokolenia.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Centrum Myśli Jana Pawła II wraz z Instytutem Dialogu Międzykulturowego.