„Ojczyznę trzeba znać!” – nowy projekt Teatru Hagiograf

Z radością informujemy, że Instytut Karola Wojtyły uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Teatr” na projekt „Ojczyznę trzeba znać!”, realizowany przez Teatr Hagiograf, sekcję kultury IKW.

W ramach projektu odbędzie się 6 wystawień spektaklu „Ojczyznę trzeba znać!”, który będzie czytaniem performatywnym fragmentów pism sł. Bożej Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej i jej syna, Władysława Zamoyskiego.

Teatr Hagiograf, idąc za myślą Sejmu RP, chce przybliżyć Polakom postać Patronki Roku 2023 – sł. B. Jadwigi Zamoyskiej, oraz jej syna. Życie i działalność obojga dają wspaniałe pole do przedstawienia idei prawdziwego patriotyzmu i personalistycznej wizji człowieka, także w domkniętej wizji systemu wychowawczego.