Instytut Karola Wojtyły na konferencji z okazji 100-lecia urodzin Antoniego Kępińskiego

Serdecznie zapraszamy na otwartą konferencję z okazji 100-lecia urodzin profesora Antoniego Kępińskiego, wybitnego psychiatry i lekarza-humanisty, organizowaną przez Fundację Ad Vocem.

Jednym z prelegentów będzie członek Kolegium Instytutu Karola Wojtyły Artur Mnich, którego wystąpienie nosi tytuł „Prof. A. Kępiński – od afirmacji godności do psychiatrii aksjologicznej”.

Konferencja odbędzie się 21 czerwca AD 2018 o godzinie 10:00 w Auli Nowodworskiego przy ul. św. Anny 12 w Krakowie. Wstęp wolny.

TUTAJ można zobaczyć plakat.