Nasza oferta

Wśród celów, jakie stawia sobie nasz Instytut, znajdujemy przekuwanie Wojtyłowej teorii na praktykę życia codziennego – firm, organizacji, osób prywatnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą, nieustannie poszerzaną, ofertą.

człowiek 2.1Program mentoringowy „Człowiek 2.1”

„Człowiek 2.1” to autorski program mentoringowy, który koncentruje się na człowieku i sensie jego życia, a nie na maksymalizowaniu wyników i zwiększaniu produktywności.
Fundamentem programu są wartości personalistyczne i wizja człowieka według Karola Wojtyły.

Przeznaczony jest on dla osób, które:

 • chcą uporządkować własne życie,
 • chcą się rozwijać w mądry sposób,
 • pragną, by Twoje życie było lepsze i owocniejsze,
 • poszukują sensu swojego życia,
 • chcą odkryć swoje powołanie i talenty,
 • pragną pracować nad właściwymi życiowymi postawami,
 • borykają się z kryzysem egzystencjalnym i nie mogą odnaleźć własnej drogi.

Program realizowany jest w formie cyklu spotkań, w trakcie których klient i mentor wspólnie poszukują rozwiązań i odpowiedzi na ważne pytania. W pracy wykorzystywane są metody i narzędzia logoterapii wg Victora Frankla.

audytAudyty personalistyczne w organizacji

Audyty pozwalają odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu organizacja działa w zgodzie z wartościami personalistycznymi. Dzięki nim osoby zarządzające mogą sprawdzić, czy w całej organizacji szanowana jest podmiotowość i sprawczość jej członków, oraz jakie postawy dominują w relacjach pomiędzy nimi.

Rezultatem audytu jest zidentyfikowanie obszarów, w których można usprawnić działanie organizacji poprzez lepsze wykorzystanie potencjału sprawczości jej pracowników lub członków, lub przez zmianę prezentowanych przez nich postaw.

Badaniu w ramach może podlegać całość funkcjonowania organizacji, a także jej poszczególne obszary, takie jak np.:

 • komunikacja i przepływ informacji,
 • zarządzanie,
 • relacje międzyludzkie,
 • i inne.

vox-populiBadanie dojrzałości organizacyjnej Vox Populi

Narzędzie badawcze VoxPopuli pokazuje, w jaki sposób organizacja jest postrzegana przez ludzi w niej działających – i jakie jest jej organizacyjne zaawansowanie.

Wiedza o tym, jak pracownicy postrzegają organizację, może znacznie przyczynić się do poprawy jej działania. Ułatwia lepsze wykorzystanie mocnych stron, czy też podjęcie działań służących rozwiązaniu problemów znanych pracownikom, a niedostrzeganych dotychczas przez kierownictwo.

Efektem badania są cząstkowe wyniki w poszczególnych obszarach, a także syntetyczny rezultat w postaci wartości Indeksu Dojrzałości Organizacyjnej. Są one przedstawione w postaci szczegółowego raportu zawierającego wyniki i ich opis.

komunikacjaWarsztaty komunikacji personalistycznej

Od tysięcy lat, wraz z rozwojem cywilizacji, sztuka komunikacji między ludźmi nieustannie się doskonaliła. Kiedy wynaleźliśmy telefon, radio, telewizję, a wreszcie też Internet, wydawało się że nasze możliwości i umiejętności komunikacyjne osiągnęły doskonałość.

Prawda okazała się być nieco inna – niestety zaczęliśmy się cofać w komunikacyjnym rozwoju.

Dziś, w epoce komunikatorów, socialmediów, esemesów, w dobie nieskończonej łatwości przepływu informacji, jaką zapewnia nam nowoczesna technika – komunikacja odczłowieczyła się i coraz trudniej nam się porozumieć.

Dlatego warto uporządkować sobie podstawową wiedzę na temat dobrej komunikacji. Warto przypomnieć sobie, jak skutecznie się porozumiewać, i dlaczego to jest takie ważne. Dobra komunikacja nie tylko pozwala nam współpracować i osiągać sukcesy, ale także sprawia, że całe nasze życie staje się prostsze i bardziej wartościowe.

Dzięki udziałowi w warsztacie komunikacji personalistycznej uczestnicy:

 • poznają podstawowe zasady dobrej komunikacji pomiędzy ludźmi i nauczą się je stosować w praktyce,
 • nauczą się, jak gwarantować poszanowanie godności i podmiotowości człowieka w komunikacji,
 • poznają znaczenie błędów i zakłóceń w komunikacji oraz sposoby ich unikania,
 • nauczą się skutecznie słuchać,
 • poznają znaczenie autentycznych i nieautentycznych postaw (wg K. Wojtyły) w dobrej komunikacji.

orchZarządzanie personalistyczne

 • Jak zarządzać ludźmi, by zawsze szanować ich podmiotowość?
 • Jak gwarantować poszanowanie sprawczości i samostanowienia podwładnych?
 • Jak egzekwować realizowanie obowiązków służbowych w sposób personalistyczny?
 • Jak sprawić, by pracownik znajdował spełnienie w pracy zawodowej?
 • Jak kształtować właściwe, autentyczne postawy w zespołach?
 • Jak znajdować równowagę pomiędzy dobrem firmy, a dobrem poszczególnych pracowników?

Na te pytania pomogą znaleźć odpowiedź warsztaty zarządzania personalistycznego, przeznaczone dla wszystkich osób, które zarządzają zespołami pracowników.

Wszystkie osoby zainteresowane naszą ofertą serdecznie zapraszamy do kontaktu.