Misja i cele Instytutu

Stawiamy sobie za cel poznanie i zrozumienie mechanizmów zjawisk, jakie dotykają współczesne społeczeństwa. Chcemy badać je w ramach nowej dziedziny nauki – personalistyki – oraz zaproponować dla nich nowe rozwiązania. Dążymy do pomnażania dobra wspólnego społeczeństw.

Studiujemy i rozwijamy koncepcję człowieka w ujęciu Karola Wojtyły. Poszukujemy metod wprowadzania podmiotowości, uczestnictwa i godności we wszystkich sferach życia.