Grupa studyjna „Osoba i czyn”

Grupa studyjna „Osoba i czyn” powstała w celu wspólnego analizowania, pogłębiania i kontynuowania myśli Karola Wojtyły, co jest zgodne z pierwszym statutowym celem działania Instytutu.

Co robimy na naszych spotkaniach?

Nasza grupa celowo podjęła się zadania odnowy pozytywnej i całościowej (nieredukowalnej) wizji osoby, którą Karol Wojtyła opisał w Studium „Osoba i czyn”.

Taka odnowa obrazu wewnętrznego człowieka poprzez „integrację osoby w czynie” opiera się na godności, którą odkrywamy dzięki zadziwieniu. Zadziwienie istotą ludzką jest uczuciem, ale i funkcją umysłu, która stoi u początku dzieła Wojtyły, ale i naszej pracy studyjnej.

Nasza grupa jest swoistą żywą i organiczną „osią” edukacyjną umacniającą prace przyszłych grup specjalistycznych zgodnie z drugim celem działania Instytutu. Jako żywy organizm jest ona kręgiem osób kształcących się w nurcie mądrościowym Wojtyły, którego intencją było napisanie „skromnego projektu” (patrz – „Słowo końcowe po dyskusji nad Osobą i czynem”).

Nasza ścieżka poznania przebiega cyklicznie „po kole” w sposób koncentryczny i stopniowalny. W swej pracy używamy metody cyrkularnej, która poprzez metaforę „objaśniającego koła” wyjaśnia tekst dzieła poprzez twórcze retractationes – podejmowanie od nowa ulepszonych i uporządkowanych ciągów myślowych. Powoduje to ukorzenianie nas w pozytywnej i całościowej wizji (gr. theoria) osoby ludzkiej, ale także zachęcają do akcji (gr. praxis).

Uczestnictwo stanowi dla nas pewien wspólny „próg”, który na każdym spotkaniu grupy usiłujemy przekroczyć, aby przejść w nowy wymiar współpracy budującej realne uczestnictwo. Nie zapominajmy jednak, że uczestnictwo jest już możliwe na poziomie pracy własnej z tekstem autora. Warto czytać Wojtyłę tak, żeby wejść w auto-obserwację uczestniczącą dwu-głosu (dialogu): siebie w relacji do autora i „na odwrót”, którego treści wywołują w nas nowe pytania i odpowiedzi, ale i odkrycia co do siebie oraz innych. Uważne podążanie za jego myślą, który wielokrotnie i na różne sposoby pogłębia znaczenie kluczowych słów skutkuje ożywieniem tekstu, ale również nabywaniem sprawności bycia z nim we wspólnocie.

Nowy cykl życia projektu – prezentacje kolejnych osób

Na początku roku 2015 zmieniliśmy dotychczasowy ruch „jednokierunkowy” (prezentacja jednej osoby) na ruch „kołowy” (prezentacja kolejno wielu osób) w naszym wewnętrznym kręgu. Ten skok w cyklu rozwojowym grupy wprowadził nas głębiej w uczestnictwo i obserwację uczestniczącą w grupie. Prezentujący myśl Wojtyły osobiście ożywia tekst w taki sposób, żeby wywołać interferencję z tym, co rozumieją pozostali uczestnicy grupy.

Kiedy odbywają się spotkania?

Spotkania grupy odbywają się w siedzibie Instytutu w trzeci piątek miesiąca o godz. 17.15 i są poprzedzone Mszą Św. o godz 16.30 dla osób zainteresowanych.

Kto może dołączyć?

Grupa adresowana jest do członków i sympatyków Instytutu Karola Wojtyły, zainteresowanych studiowaniem i pogłębianiem znajomości „Osoby i czynu”. Istnieje możliwość uczestnictwa zdalnego przez komunikatory internetowe (Skype).

Koordynatorem grupy jest Artur Mnich.

 
Osoby zainteresowane pracami grupy zapraszamy do kontaktu z Instytutem.