Grupa studyjna „Logoterapia”

Celem grupy jest zgłębianie myśli Viktora Emila Frankla (twórcy trzeciej wiedeńskiej szkoły psychoterapii) oraz rozwój jego logoterapii, czyli metody pracy zajmującej się leczeniem poprzez pomoc w odnalezieniu sensu życia, który stanowi najsilniejszy rodzaj motywacji.

Założenia logoterapii

  1. Dążenie do sensu jako dominująca potrzeba (wola sensu).
  2. Wolność i odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji (np. postawa wobec cierpienia).
  3. Człowiek jest zdolny do autotranscendencji.
  4. Rozpoznawanie wewnętrznych konfliktów (nie tylko z obszarów popędów).
  5. Analiza wypartych treści duchowych.

Co robimy na naszych spotkaniach?

Staramy się poprzez wykłady, warsztaty oraz analizę przypadków pogłębiać znaczenie logoterapii, jej założeń i metod, w procesie terapeutycznym i pomocowym, w profilaktyce i edukacji.

Kiedy odbywają się spotkania?

Raz w miesiącu, nieregularnie, termin ustalony przez koordynatora

Kto może dołączyć?

Grupa adresowana jest do psychoterapeutów, psychiatrów, psychologów, pedagogów i osób działających pomocowo w zakresie zdrowia psychicznego i profilaktyki społecznej.

Dołączyć do grupy może każdy zainteresowany nurtem logoterapeutycznym po wcześniejszym zgłoszeniu i rozmowie z koordynatorem.

Koordynatorem grupy jest Roman Solecki.

Email kontaktowy: roman.solecki@gmail.com