Grupa „Personalizm w organizacjach”

Wśród celów, jakie stawia sobie nasz Instytut, znajdujemy również przekuwanie teorii Karola Wojtyły na praktykę. Idąc za tym powołaniem chcemy przez pryzmat personalizmu spojrzeć również na współczesne organizacje. Dlatego podjęliśmy decyzję o powołaniu w 2016 roku kolejnej, trzeciej już grupy studyjnej w ramach naszego Instytutu.

Co chcemy osiągnąć?

Powołując grupę dyskusyjną pragniemy zbudować platformę dyskusji i refleksji nad personalizmem i jego odzwierciedleniem w organizacjach wszelkiego typu (firmach, stowarzyszeniach, instytucjach publicznych).

Po pierwsze – liczymy, że grupa będzie stanowiła dla jej uczestników katalizator samorozwoju. Że umożliwi lepsze poznanie antropologii Karola Wojtyły i możliwości jej zastosowania w ulepszaniu własnych organizacji.

Po drugie – chcemy poszukiwać praktycznych rozwiązań problemów, z którymi borykają się firmy i organizacje, a które wynikają z niewłaściwego rozumienia istoty człowieczeństwa oraz nieposzanowania godności i podmiotowości człowieka.

Wśród wielu elementów myśli Karola Wojtyły, które szczególnie warto przemyśleć i pogłębić, z całą pewnością są:

  • Samostanowienie człowieka i jego znaczenie w budowaniu zdrowych i etycznie działających firm i organizacji.
  • „Ja działam” czy „coś się dzieje ze mną”? Jakie znaczenie dla organizacji ma poszanowanie sprawczości człowieka?
  • Człowiecza godność – co się jej sprzeciwia w dzisiejszym biznesie?
  • Dlaczego sprzeciw jest dobry – czyli autentyczne i nieautentyczne postawy w organizacjach.
  • Personalistyczna teoria uczestnictwa jako fundament praktyki zarządzania.

Kogo zapraszamy?

Do grupy zapraszamy wszystkich, którym bliskie są wartości personalizmu, a także tych, którzy chcieliby je lepiej poznać i znaleźć dla nich praktyczne odniesienie w swojej pracy.

Jesteśmy otwarci na osoby z kręgów szeroko rozumianego biznesu, a także organizacji non-profit, stowarzyszeń i wszystkich organizacji działających na rzecz dobra społecznego.

Praca grupy opierać się będzie na fundamencie personalistycznej teorii uczestnictwa. Chcemy zatem, by na kierunek rozwoju grupy oraz tematykę kolejnych spotkań mieli wpływ wszyscy jej uczestnicy, ich oczekiwania i potrzeby.

Grupa spotyka się raz w miesiącu, w drugi poniedziałek miesiąca, o godzinie 21:00, w siedzibie Instytutu Karola Wojtyły (ul. Smoleńsk 29 w Krakowie).

Koordynatorem grupy jest Michał Wojtulewicz.

Osoby zainteresowane pracami grupy zapraszamy do kontaktu z Instytutem.