Akademia IKW

Instytut Karola Wojtyły organizuje Akademię IKW – cykl seminariów, których celem jest popularyzacja myśli Karola Wojtyły oraz wymiana doświadczeń pomiędzy członkami i sympatykami naszego Instytutu.

Do tej pory odbyło się osiem edycji Akademii IKW.

 

I Akademia IKW

27-29 września 2013

Program Akademii:

 • „Antropologia Wojtyły a zarządzanie. Czy rzeczywiście wszyscy mogą wziąć odpowiedzialność za swoje organizacje?” – wykład Ryszarda Stockiego
 • „Antropologia Wojtyły a medycyna. Co to znaczy być odpowiedzialnym za zdrowie i stać się podmiotem leczenia jako pacjent?” – wykład Artura Mnicha
 • „Antropologia Wojtyły a psychologia. Kiedy się dzieje, a kiedy ja działam w życiu codziennym – czyli jak pozostać osobą w świecie determinizmów?” – wykład Mirosława Harciarka
 • „Antropologia Wojtyły a filozofia. Czym umiłowanie mądrości różni się od filozofowania?” – wykład o. Tadeusza Rostworowskiego SJ

 

II Akademia IKW

19 października 2018

Program Akademii:

 • „Akademia i jej sens” oraz streszczenie z prac Grupy Studyjnej „Osoba i czyn” – Artur Mnich
 • Ci, którzy będą w Judei niech uciekają w góry – czyli jak żyć w erze PKB?” – Ryszard Stocki
 • „Prace naukowo-badawcze w Instytucie Karola Wojtyły w latach 2015-2018” – Agnieszka Bożek
 • „Wybrane fragmenty Ewangelii w oczach psychologa” – Mirosław Harciarek
 • Warsztat „Pokochaj samogłoski” Izabela Drobotowicz – Orkisz
 • „Głos symfoniczny – Grupa Terapii Obiektywizującej (GTO)”Agnieszka Dzióbek, Agnieszka Domaszczyńska, Michał Kuś i Artur Mnich
 • „Grupa Personalizm w organizacjach – synteza i refleksje” – Mateusz Pierzchała

 

III Akademia IKW

26-27 czerwca 2020

Program Akademii:

 • „Toksykologia mediów” – wykład Ryszarda Stockiego
 • „Krótkie uwagi i zachęty do pracy z tekstem Miłości i odpowiedzialności oraz Mężczyzną i niewiastą stworzył ich – wykład Macieja Karwackiego
 • „10 pytań przedsiębiorcy” – wykład Antoniego Wojtulewicza
 • „Eko-immunologia człowieka a stres dzisiaj” – wykład Artura Mnicha
 • „Ukryta siła kleryka z Wadowic. Jan Paweł II i polski mesjanizm” – wykład dra Pawła Rojka
 • „Uczeń – Profesor – Papież” – spektakl Izabeli Drobotowicz-Orkisz

 

IV Akademia IKW

21-22 maja 2021

Program Akademii:

 • „Boże pochodzenie człowieka – Genealogia divina” – wykład dr Wandy Półtawskiej
 • „Widzę moje dziecko we śnie” – wykład Izabeli Drobotowicz-Orkisz
 • „Mit referendum aborcyjnego” – wykład Ryszarda Stockiego
 • „Prawo paradoksu Wojtyły a zdrowe życie prenatalne człowieka” – wykład Artura Mnicha
 • „Syndrom poaborcyjny, syndrom ocaleńca” – wykład Agnieszki Dzióbek

 

V Akademia IKW

20 października 2021

Program Akademii:

 • „Miejmy odwagę tworzyć spółdzielnie. Tylko one dają szansę na uszanowanie ludzkiej godności.” – wykład Ryszarda Stockiego
 • „Osoba ludzka w poszukiwaniu sensu – między lękiem i ufnością”. Refleksje nad religijnym sensem życia oraz wolnością i godnością człowieka w kontekście personalizmu oraz koncepcji Viktora Frankla i Erika Eriksona – wykład Piotra Szczukiewicza
 • „Godność i wolność pozytywna w medycynie oraz immunologii – potrójny wzorzec organizacyjny człowieka.” –  wykład Artura Mnicha

 

VI Akademia IKW

„Solidarność Wojtyły – idea czy realność? Próba trans-dyscyplinarnej odpowiedzi”

20-21 maja 2022

 Program Akademii:

 • „Konsensus jako narzędzie solidarności” – Ryszard Stocki
 • „Solidarność wg Wojtyły w praktyce życia codziennego – próba rozwinięcia i pogłębienia” – Mateusz Pierzchała
 • „Postawa solidarności wobec życia człowieka prenatalnego – szkice fenomenologiczne” – Artur Mnich
 • Warsztat z antropo-dramy życia zawiązkowo-prenatalnego dziecka – prowadzą Agnieszka Dzióbek i Artur Mnich
 • „Personalizm? A może jednak solidaryzm?” – Marek Oktaba

 

VII Akademia IKW

„Odwaga w głoszeniu czynem personalizmu Karola Wojtyły – współczesna próba odpowiedzi”

26-27 maja 2023

 Program Akademii:

 • „Od odwagi serca do pogody ducha” – Artur Mnich
 • „Odwaga. Między zuchwalstwem a tchórzostwem w psychoterapii” – Agnieszka Dzióbek
 • „Odwaga bycia sobą – Wanda Półtawska. Inspiracje na  podstawie filmu Duśka – Izabela Drobotowicz-Orkisz
 • Warsztat z antropo-dramy „Antropodramatyczne poszukiwanie odwagi” – prowadzą Agnieszka Dzióbek i Artur Mnich

 

VIII Akademia IKW

„Odwaga w głoszeniu czynem personalizmu Karola Wojtyły – dalsze próby odpowiedzi”

27 października 2023

Program Akademii:

 • „Ecce Homo – Osoba i Twarz” – dr Artur Kapturski
 • „Sprawozdanie z uczestnictwa i wystąpienia w Światowym Kongresie Psychiatrii w Wiedniu” – Artur Mnich
 • „Kapłan Bożego miłosierdzia. Ks. Zygmunt Golian, gorliwy ksiądz, trudne czasy i co z tego wynikło?” – dr Wojciech Baliński

 

Prelegenci

Dr Wanda Półtawska: (1921 – 2023), lekarka, doktor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie psychiatrii, profesor nadzwyczajny Papieskiej Akademii Teologicznej, harcerka, działaczka pro-life i obrończyni życia poczętego. Podczas II wojny światowej więziona w niemieckim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, poddawana okrutnym eksperymentom medycznym. Dama Orderu Orła Białego. Członek Honorowy Instytutu Karola Wojtyły.

Artur Mnich: lekarz medycyny, specjalista psychiatrii oraz terapeuta z wieloletnim doświadczeniem. Mąż, ojciec dwóch synów. Współzałożyciel i animator Instytutu Karola Wojtyły.

Izabela Drobotowicz-Orkisz: aktorka teatralna i filmowa, reżyser.  Absolwentka PWST i Studium Teologii Rodziny, autorka filmów edukacyjnych do przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Współzałożyciel Instytutu Karola Wojtyły.

Agnieszka Dzióbek: certyfikowany: psychoterapeuta SPCh, terapeuta NEST, logoterapeuta. Absolwentka pięcioletniego kursu psychoterapii w Szkole Systemowej Terapii Rodzin u prof. Bogdana de Barbaro, absolwentka Małopolskiej Szkoły Terapeutów Uzależnień, asystent psychodramy. Prowadzi grupę Balinta

Dr hab. Ryszard Stocki: psycholog, doktor habilitowany. Współzałożyciel Instytutu Karola Wojtyły. Autor wydawanej w naszym Instytucie książki „Cywilizacja zachodnia. Nieobliczalny eksperyment. Jak mądrze żyć w XXI wieku”. Więcej informacji na https://stocki.org

Dr Wojciech Baliński: historyk, urzędnik, muzealnik, autor biografii gen. Tadeusza Pełczyńskiego, współzałożyciel Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego oraz Instytutu Karola Wojtyły, m.in. kurator wystawy „Musicie być mocni! Musicie być wierni! Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny” w 2004 r. Biografia ks. Goliana była przedmiotem jego pracy doktorskiej obronionej 25.03.2022.

Dr hab. Mirosław Harciarek: psycholog, zajmuje się problematyka procesów poznawczych i psychoterapią. Adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Członek Komisji Nauk Psychologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Autor książek „Holografia mózgu” i „Podstawy psychologii realistycznej według Karola Wojtyły”.

Dr Artur Kapturski: pracownik naukowy Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, wydział malarstwa.

Dr Marek Oktaba: architekt, teolog i działacz społeczny, doktor nauk technicznych. Współorganizator działań edukacyjnych z zakresu wdrażania katolickiej nauki społecznej do praktyki życia gospodarczego, społecznego i publicznego. Jest członkiem Rady Programowej Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego, działającego w ramach fundacji Instytut Myśli Schumana. Uczestniczy w studiach i badaniach interdyscyplinarnych, głównie z zakresu synergetyki.

Dr Tadeusz Rostworowski SJ: jezuita, filozof. Studiował przez 6 lat teologię i filozofię w Rzymie; od 1992 r. przez 16 lat przebywał na misjach w Rumunii. Obronił doktorat na Uniwersytecie Gregoriańskim w oparciu o „Osobę i czyn” Karola Wojtyły. Od 2008 roku kontynuował wykłady filozofii na Wyższej Szkole Pedagogiczno-Filozoficznej „Ignatianum”. Od 2011 roku mieszka w Australii. Członek Instytutu Karola Wojtyły.

Dr Piotr Szczukiewicz: doktor psychologii, psychoterapeuta, adiunkt w Pracowni Psychologii Klinicznej i Psychoterapii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pracuje w Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin oraz Ośrodku Psychoterapii „INIGO”  w Lublinie. W swej praktyce stosuje psychologię i psychoterapię egzystencjalną, w szczególności logoterapię Viktora E. Frankla. Autor książek, artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu logoterapii i pomocy psychologicznej, uzależnień i psychoprofilaktyki.